kruvi.net
מרוצי ה-GP מציגים: קרבות הטיטאנים של שוואנץ נגד רייני, סוזוקי נגד ימאהה | הכרובלוג
במשך 6 עונות רצופות, בסוף שנות ה-80 ובתחילת שנות ה-90 של המאה הקודמת, נלחמו ביניהם 2 רוכבי אופנועים אמריקאיים בעונות מרוצי ה-GP ברחבי העולם. במשך התקופה..