kruvi.net
אירוע Show Your Bike 2 - מפגש אופנועים מיוחד | הכרובלוג
מפגש אופנועים מיוחד בשם "בוא תשוויץ באופנוע שלך" השני במספר התקיים ביום שישי האחרון בכפר דניאל, והתחיל להראות כמו מסורת של מפגשי אופנועים מסודרים. האם נמצא הפתרון למפגשי נוקיה שסוכלו ביד קשה על ידי המשטרה לפני כחודשיים? ובהמשך לשאלה בכותרת, התשובה היא לא. Show Your Bike הישראלי עדיין רחוק מאוד מלהיות "ממשיך מפגש נוקיה". אבל זה …