kruvi.net
הכשרת מרשלים למרוצים - קורס הדרכה לתושבים | הכרובלוג
הכשרת מרשלים למרוצים לקראת פתיחתו הצפויה של מסלול המרוצים בערד: ההתאחדות לספורט מוטורי בשיתוף משרד הספורט ומרכז הצעירים של ערד מכשירים דור חדש של בקרי מסלול