kruvi.net
ה-R השני: סוזוקי GSX-R1100 בגרסת טרום יצור | הכרובלוג
GSX-R1100 בגרסה נדירה: אופנועים מיוחדים שכאלה, צצים רק אחת לעשור במכרזים פומביים, מופיעים לרגע באור הזרקורים ואז נעלמים לשנים רבות במחשכי מחסנים הנעולים