kruvi.net
רכיבת ראש השנה: הסרט | הכרובלוג
רכיבת ראש השנה – רכיבות הלילה לראות את זריחת השנה החדשה, מייד אחרי ארוחות ערב החג של ראש השנה, החלו בראש השנה של סוף 2002. בסוף 2015, בעקבות התנהגות פרועה למדי של חלק מהמשתתפים באירוע שהפך להיות ענקי בממדיו (אלפי רוכבים ונהגים משתתפים), חל שינוי בגישת חלק מהרוכבים לגבי מהות נקודת הצפייה בזריחה. "כל אחד …