kruvi.net
אחינועם הראל בהרצאה למועדון האופנועים | הכרובלוג
אחינועם הראל בהרצאה לרוכבי המועדון בתום טיול רכיבה - האירוע ייפתח בהרצאה של אחינועם הראל שחצתה את אפריקה לבדה עם אופנוע במשך כחצי שנה, ויסתיים עם שתייה ו..