kruvi.net
אופנוע קפה רייסר בטוב טעם הולנדי | הכרובלוג
קפה רייסר שהוא יצירה. סדנת Wrench Kings ההולנדית התמקדה הפעם בבניית אופנוע קפה רייסר בסגנון קלאסי, אולד סקול ממש, שנבנה והותאם במיוחד לרוכבת שהזמינה אותו..