kruvi.net
אוסף אופנועים מהחלומות | הכרובלוג
לפטריק יש אוסף של אופנועים במוסך הפרטי שלו. למצלמה הוא מציג רק חלק קטן מהם, אבל לעזאזל! בסך הכל 5 אופנועים, אבל כמה מדהימים הם… באמצעות סוחר אנגלי שמתחזק קשר ארוך שנים עם קבוצות המרוצים השונות, הצליח פטריק לרכוש אופנועי מרוץ סופר מיוחדים ונדירים, בעלות מצטברת של מאות אלפי יורו. כשרואים ומבינים מה בדיוק יש …