kruvi.net
מה קורה בתוך ראשו של הרוכב לפני המרוץ? | הכרובלוג
מה עובר בתוך ראשו של הרוכב לפני שהוא מזנק למרוץ? אם תהיתם לפעמים מדוע המתחרים יושבים בשקט באוהל המרוצים עם אוזניות ועוצמים עיניים, הרי שזוהי לא מדיטציה..