kruvi.net
אור אדום - די לעבריינות בדרכים | הכרובלוג
אור אדום הוא שמה של קבוצה חדשה בפייסבוק ששמה לעצמה מטרה להעלאת המודעות של עברייני התנועה למעשיהם. אביב מרקוזון נכנס לפרוייקט חדש שבמסגרתו..