kruvi.net
החייל הנאמן | הכרובלוג
האופנוע שהארלי דוידסון היו צריכים לבנות בעצמם – אבל מכיוון שהם פספסו את הקטע, בית מלאכה מטאיוואן עשה זאת במקומם! סדנת Rough Crafts מהעיר טאייפה מפציצה שוב עם אופנוע פרויקט הנושא את אותם קווים עיצוביים ואותה צביעה אפילה, כמו העבודות הקודמות שלהם. לא ברור איך להארלי אין דגם דומה, של בובר רזה ואתלטי בטעם …