kruvi.net
"שעת כופר" – הגנב מכה פעמיים - גניבת אופנועים | הכרובלוג
גניבת אופנועים - קל לגנוב אופנוע, קשה לעשות מזה כסף; מה עושים? מתקשרים לבעל האופנוע ומוכרים לו חזרה. המשטרה שותקת, והשיטה פורחת...