kruvi.net
שש שנים ללא הטל"ש: השד הפנימי | הכרובלוג
אולי כתבת המבחן הדו גלגלי הטובה ביותר שנכתבה בעברית. לדעתי האישית, הספק-מבחן ספק-טור דיעה שכתב טל שביט ז"ל על הקאוואסקי Z1000 ב-2003 בעבור מגזין "אוטו", היא נכס שיש לשמרו ברשת ואין הזדמנות טובה מזו, בשבוע שבו מלאו 6 שנים למותו של הטל"ש, לפרסם את הטור מחדש כדי לזכור את הכשרון הרב שהיה גלום בו. השד …