kruvi.net
פעם חיינו באמת - על הקשר בין אופנועים לאדם הקדמון | הכרובלוג
בין אופנועים לבין אופנוענים: בעיני אופנוען הוא מי שמפיק הנאה מרכיבה על כלי דו גלגלי. וספורט האקסטרים בכללותו נולד על מנת לתת מענה לצורך האנושי לחוש תחושות