kruvi.net
מספיק עם הבינוניות | הכרובלוג
האם אנחנו זוכרים איך זה לרכוב בלי לשלוף את המצלמה? איך זה להנות מהרכיבה בלי להעלות סטטוס עדכון מייד כשמורידים את הקסדה? תזכורת שפעם היה אחרת וגם יכול להיות בעתיד כתב: ניר סעדו והיו גם תקופות שחיינו את הרגע. שרפנו, שאפנו, הסנפנו, שתינו ועשינו את כל מה שנגע בקצות האצבעות. "אוטוטו זה יתחיל" אמרנו. בלי …