kruvi.net
תערוכת האופנועים EICMA 2016: אבולוציה טיבעית | הכרובלוג
קל לסכם את תערוכת האופנועים מילאנו בהיבט של סקירה מתישה על הדגמים החדשים או המעודכנים. קשה יותר לראות את התמונה הכללית והחשובה יותר. מי שלא היה בה, או לא היה בתערוכות העבר, לא יראה את האבולוציה. זו שסיננה בשנים האחרונות החוצה את הסרח העודף, את אלו שהיו איטיים מדי מכדי להבחין בשינויים בזמן ולהסתגל אליהם.