kruvi.net
טיול הרצה למוטו גוצי V9: פיצה במושב שקף | הכרובלוג
המוטו גוצי V9 הופשר לרכיבות הדגמה. אבל רגע לפני מסירתו לרכיבות לקוחות מתעניינים או עיתונאים סקרניים, צריך לעשות הרצה כהלכתה. הקליקו להמשך