kruvi.net
קרב צרפתי בין סדנאות: סוזוקי SV650R | הכרובלוג
סוזוקי SV650R הוא תוצאה של תחרות מגניבה: סוזוקי צרפת יצאו בסוג של משחק מעניין בין הסדנאות לבנייה עצמית במדינה כשהזמינו 15 סדנאות להיתחרות בינן על דעת הקהל המקומי,. המטרה: יצירת גרסה-ייחודית-מותאמת-אישית-מגניבה לסוזוקי SV650 החדש. סוג של Pimp My Ride המוכר היטב מתוכניות הריאלטי בתחום הרכב