kruvi.net
החיה שבתוכנו | הכרובלוג
כתב: עמוס ברעם החיה שבאופנוע מנסה את מזלה כל אימת שאנו מתניעים אותה. היא יפיפייה , מזמינה. עושה קולות שקשה לעמוד בפניה . מטעה. כאלו שנותנים לך הרגשה כאילו אין עליך ואתה יכול לשלוט על החיה, להשתלט ולרסן אותה. כל פעם מחדש , כל שיחה, אימון או מפגש אנחנו לומדים אודותיה יותר ויותר. נחשפים יותר …