kruvi.net
אני קפה רייסר | הכרובלוג
בתחילת חודש יולי 2015, מייד כשמכרתי את אופנוע השטח שהיה ברשותי, חלקתי עם קוראי דו"גיגים את התלבטותיי לגבי ההמשך ("משתחרר מרשת הדייגים העשויה זהב"). היה ברור שזה יהיה אופנוע כביש, אך הכיוון היה מאוד מעורפל. היו לי 2 קווים מנחים אך מאוד כלליים לחיפוש האופנוע הבא: א. האופנוע יעמוד ברוב ימות השבוע ועל כן הוא …