kruvi.net
5 שנים לדיגיטאלי של מחירון לוי יצחק | הכרובלוג
פורסם במקור בדו"גיגים מחירון לוי יצחק לאופנועים: ב-2003 הוחלט במערכת 'מחירון הרכב לוי יצחק', להדפיס מחירון אופנועים נפרד מזה של המכוניות, שיופק מידי חודש וייתן מענה למגזר גדל והולך של משתמשי כביש שאינם מרובעי גלגלים. כדי להפוך אותו לדבר שימושי וקריא גם על ידי אלו שאינם מעוניינים בהחלפת אופנוע/קטנוע, הוחלט לצקת בו תוכן שייתן טעם …