kruvi.net
לרכוב עם אחמד על אופנועי KTM באוסטריה הפסטורלית | הכרובלוג
אופנועי KTM מחברים בין אנשים : יומיים לפני היציאה לאוסטריה להדרכה טכנית במפעל היצרנית, קיבלתי סמס מדכא למדי "אני נורא מצטער. אומנם תכננו שאקח אותך לרכוב במסלול הטיול האהוב עליי, אבל אני חייב לצאת ולטפל בבעיה. אל תדאג! הטיול ייצא לפועל כמתוכנן. דאגתי לכך שייצא אתך לרכיבה נציג של...