kruvi.net
טיול יומיים של מועדון זולו בדרום הארץ - היה פשוט מעולה! | הכרובלוג
השתתפתי בטיול מועדון זולו הפייסבוקי, בדרום הארץ. יצאנו מחוות האנטילופות אשר בצופר לטיול אשר התארך בהמשך לכדי 154 ק"מ. אבל בזכות ניהול מעולה... הקליקו להמשך