kruvi.net
על אופנוע דקאר אמיתי עם 70 כ"ס | הכרובלוג
דמיין שהיית מקבל סיבוב רכיבה על אופנוע דקאר אמיתי ואימתני. ותאר לך, שהיה מתלווה אלייך לאותה רכיבה, גם אלוף דקאר של ממש כמו מארק קומה!