kruvi.net
לא רשמי אבל עובדה גמורה: אופנועי הוסקוורנה לא בד.ל.ב מוטוספורט | הכרובלוג
אופנועי הסקוורנה: זעזוע לא קטן צפוי לשוק אופנועי השטח הישראלי בחודשים הקרובים. למרות הציפייה הטבעית למדי לפיה קונצרן KTM שרכש את המותג הוסקוורנה מידי BMW בשנה שעברה, יעביר באופן כמעט אוטומטי את זיכיון הייבוא לד.ל.ב מוטוספורט, המייבאת את אופנועי המותג לישראל, הרי שמספר משתנים שלא נלקחו בחשבון על ידי.... הקליקו כאן להמשך