kruvi.net
רכיבת חג - 2013 | הכרובלוג
ככה הייתה רכיבת ה"רגע-לפני-ליל-הסדר" ב-2011. (וזו הייתה המסורת עוד ב-2009) ככה היא צולמה אתמול, וזה אפילו היה באותו איזור ובחלקו על אותן דרכים!