kruvi.net
שלוחה חדשהישנה לבלוג: ערוץ היו-טיוב של כRובי | הכרובלוג
הקישור תמיד היה קיים בראש דף בלוג זה, והסרטונים המרובים בשנה האחרונה הצביעו על פעילות נרחבת בתחום – אבל רק השעות הפנויות בתוך השבוע שעבר, אפשרו לתת לערוץ היו טיוב שלי את הדגש הראוי. מעכשיו – מדובר על המשך ישיר של בלוג זה. הסיבה לדגש היא כמות הצופים הגדלה והולכת לערוץ: מעל 220 גולשים רשומים …