kruvi.net
אף פעם לא משעמם לצפות: ה-TT באי מאן | הכרובלוג
זה נכון. כותב שורות אלו כבר הגדיר את מרוץ ה-TT באי מאן כמרוץ לרכרוכיים, וזאת בהשוואה למרוץ הכבישים הציבוריים המוטרף באירלנד – ה-NW200. (כאן). ועדיין, למרות שדעתי לא השתנתה בעניין, אי אפשר שלא להעריך ולכבד, להתפעל ולהתרשם, להעריץ אך גם לגנות את הטמטום של המשוגעים שמתחרים ב-TT של האי מאן בסרטון הבא מהאירוע שנערך ב-2010. …