kruvi.net
ברכה לרגל השנה החדשה (אבל של אחר...) | הכרובלוג
שחר עמרמי ביקש ממני לעזור לו לעצב תמונה שתכיל ברכה ללקוחותיו וחבריו ברשת, מאחר והוא לוקה מעט בכל הקשור לטכנולוגיה. לאחר מחשבה קצרצרה, הבנתי שרבים ינקטו באותה השיטה ויציפו את הפייסבוק בברכות "שנה טובה" שיעצבו בעצמם. הוא פשוט יהיה רק עוד אחד מהעדר. אז הצעתי לו – והוא הסכים – ליצור ברכה בוידאו, בה נעשה …