kruvi.net
האופנוע של באטמן בצילום ריגול מוייטנאם | הכרובלוג
וברצינות: אפשר לצחוק על הרוכב הצעיר והבלתי ממוגן שעל המכונה הבלתי מוגמרת (שנראית כאילו נבנתה מגרוטאות), אבל בעיקר אפשר להתרשם ולהעריך את יכולת התכון והביצוע ההנדסי שגרמו לאופנוע הייחודי הזה, לעבוד. שימו לב לההעדר המתלה הקדמי הקונבציונאלי (בסגנון ה-TESI של בימוטה), לעובדה שמדובר על זרוע חד צידית ומונושוק, הם מלפנים והן מאחור, ועוד… קשור