kruvi.net
רכיבת שטח בלילה - הקסם | הכרובלוג
רכיבת שטח בלילה: יש בה משהו מאוד אחר ושונה. אפילו כשהיא נעשית בליל ירח מלא. השפעת האבק של הרוכב לפנייך, אלימה יותר בהפרעה לזרימת הרכיבה. אם באור יום, סובל הרוכב רק מטעם העפר שפיו ומראות לקויה, הרי שברכיבת לילה, במיוחד עם אמצעי תאורה חזקים ונוספים, הופך האבק גם למסמא ומסנוור, כשהוא מחזיר לתוך עיני הרוכב …