kruvi.net
מזכרת מיום רכיבה מהנה במיוחד | הכרובלוג
אפילו שזה "רק סינגלים" וזה באמת יכול קצת לשעמם, כ"כ נהניתי שהייתי חייב לשמור פיסה לעצמי מיום רכיבה ביום שישי שעבר. ויש גם סרטון בפנים - הקליקו להמשך