kruvi.net
הדרכת מתלי אופנוע של WP בישראל | הכרובלוג
בחודש נובמבר 2011 השתתפתי בהדרכה בת 3 ימים על מתלי אופנוע של חברת WP (אוסטריה) שהתקיימה כאן בישראל עם זוג מדריכים שנשלחו מטעם KTM לצורך העניין. הסרטון בפנים