kruvi.net
הזדקרתי עם האופנוע | הכרובלוג
ולא במובן הכחול והגס של המילה, אלא במובן הטיסה כלפי מעלה, והנחיתה הכואבת שבאה אחר כך… כואב, אבל יעבור. חושש ללכת לישון כעת מתוך ידיעה והבנה שמחר, יכאב יותר. 🙂 ניתן לצפייה גם ב-720p קשור