kruvi.net
משטרת ישראל עובדת ב"שיטת מצליח" ונחשפת במערומיה | הכרובלוג
אין שום כותרת אחרת שניתן לתת סרטון המצורף הבא. הנהג תיעד את נסיעתו במצלמה ע"ג לוח השעונים, ולמרות שעצר באופן ברור בתמרור "עצור", יוצא אליו שוטר מבין הרכבים החונים וטוען שהוא ושותפו ראו כיצד הנהג לא עצר כנדרש. לך לבית משפט ותוכיח אחרת – בינתיים, הקנס והטענה עומדים לתשלום, עם נקודות עונשין לרישיון. האם השוטרים …