kruvi.net
טיול אנדורו קצרצר לפני השבת 24.6.2011 | הכרובלוג
עוד לא התגברתי מבחינה טכנית על הדרך בה ניתן להעלות את הסרטונים באיכות שקרובה יותר לזו בה צילמתי, או לפחות לטובה יותר, אבל לפחות השתפרתי קצת בענייני העריכה. ככה זה כשחוסכים ולא משקיעים במצלמת HD. בכל אופן, הנה סרטון מהרכיבה של אתמול בצהריים, אותה קיימנו בשעה מאוחרת יחסית כדי להמנע מחום (לא הצלחנו). תהנו! לבקשת …