kruvi.net
רמזור | הכרובלוג
ההוסאברג TE300, בדיוק כמו ה-300EXC הכתום, מסופק ללקוח עם מבחנה קטנה ושקופה ובתוכה בין השאר, 3 קפיצים לשסתום הכוח. מלבד הכוח שיש להפעיל על הקפיץ כדי להבחין בין מידת הכיווץ שלהם, הם נבדלים גם בצבעים: אדום, צהוב וירוק. על פניו, ובהתאם לכל לוגיקה השרדות בטבע הפראי והאורבני, האדום סימל מבחינתי סכנה, אגרסיביות וכוח, ואילו הירוק …