kruvi.net
נמכר ה-300 הכתום, יחי ה-300 הכחול! | הכרובלוג
אם הכל יסתדר כראוי, הרי שזכרון הדברים שנחתם אמש יהפוך ביום א' הקרוב למכירה של ממש, וה-300 הכתום והגיבור יחליף ידיים ועבור לרוכב אחר שגם אותו, סביר להניח, הוא יהפוך לרוכב מאושר. כשהכל יסתיים, אוכל לטפל ברכישת ה-300 הכחול (הוסאברג) לגביו אני מתלבט במשך תקופה ארוכה. בינתיים, מצורפת תמונה של ידידי עופר, אשר קיבל אתמול …