kruvi.net
חוק הספורט המוטורי עוד רחוק. מאוד רחוק | הכרובלוג
לכל מי שלא הסתפק בטיעונים שהוצגו בפוסט "ספורט מוטורי למקצוענים. לא לעממיים" ועדיין חושב שאוטוטו נכנס חוק הספורט המוטורי לתוקפו והוא יוכל לרכוש אופנועים חדשים בזיל הזול, מגיע עו"ד גלעד בנאי ומפרסם בפולגז את החלק השלישי בסדרת המאמרים "קווים לדמותו של הספורט המוטורי הישראלי". בחלק השלישי, פורס עו"ד בנאי, בין השאר, את המכשולים הביורקרטיים שמרחיקים …