kruvi.net
גאה להיות שותף למהלך! | הכרובלוג
עו"ד גלעד בנאי פרסם היום בפול גז טור דיעה ראשון בשם "קווים לדמותו של הספורט המוטורי הישראלי" ובו הוא סוקר, בין השאר, את התפתחות תרבות הפנאי בארץ ואת הקשר שלה להתפתחות הספורט. הוא כותב: "…כניסתם לשוק של יצרני רכב שעניינם העיקרי איננו בהכרח שינוע אנשים וסחורות והראשון מביניהם עשה זאת כבר בשנת 1994 עת נכנס …