kruvi.net
כשמרוץ מתחרבן בשל החלטות שיפוט שגויות | הכרובלוג
סבב של הספרבייק העולמי בעונת 1999, שנערך במסלול נורבורינג בגרמניה. מנוע הקוואסאקי ZX7 של הרוכב הסלובני איגו ירמן שבק בדיוק באיזור הבלימה של "פניית קסטרול", והותיר שם שמן רב על המסלול. מצחיק שהפנייה הזו דווקא זכתה לשם של חברת שמנים, לא? החלטת השיפוט השגויה הייתה של המרשלים שלא ראו בכך בעיה מיוחדת ולא טרחו להזהיר …