kruvi.net
זה רק נראה לך שהצבע על הכביש מסוכן | הכרובלוג
בתחילת שנות השמונים של המאה הקודמת, הכריז שר התחבורה דאז,חיים קורפו, כי אין באמת צורך בחגורות בטיחות בתוך העיר שכן "מספיק לתת קונטרה עם ההגה". דור שלם חולף ודיעות כמו של קורפו, עדיין מנשבות במשרד התחבורה. כה אמר ישעיהו רונן, מנהל אגף תכנון תחבורתי למגזין הרכב של וואלה! בתגובה לכתבה על הצבע בו נצבעים סימוני …