kruvi.net
מי האויב האמיתי של רוכב האופנועים במשרד האוצר? בטח שלא השר הנוכחי | הכרובלוג
ההתקפה האחרונה של שטייניץ, נציג משרד האוצר, על שופטי בית המשפט העליון ("אין להם אחריות כלכלית"), הרתיחה אותי. שר האוצר על חוט שלנו, מעולם לא היה מוקד רלוונטי, לדעתי, לחיצי הביקורת שהפנו האופנוענים כלפי משרד האוצר, ומתבהר היום, במיוחד היום, שהוא רק מייצג את דעת הפקידונים ברשות האוצר עליהם הוא ממונה. ברגע שמישהו נכנס להם …