kruvi.net
המדינה אוכלת רוכביה? נהגי מכוניות שימו לב! | הכרובלוג
לשון הודעת מטה המאבק למלחמה במחירי ביטוח החובה, כפי שפורסמה היום לאמצעי התקשורת: ביום שלישי, 27.10.09, נצא שוב אל הכבישים, על מנת להציג את המאבק החברתי הצודק שלנו מול חברות הביטוח החמדניות, ומול שר האוצר ומשרדו המגבים אותן. לשם כך אנו זקוקים לאלפי רוכבים – על כל סוגי הכלים הדו גלגליים, מקטן ועד גדול – …