kruvi.net
אני בדרך לבלגן… | הכרובלוג
איך לפלף כמוני מכניס ראשו למצב בעייתי שכזה, שבו אני מכניס מצלמה לתיק בהתאם להמלצות "מטה המאבק בביטוח", כי ייתכן והאירועים בהפגנה יזדקקו לתיעוד אנטי משטרתי? איך חנון שכמוני מגיע לאירוע שכזה בידיעה ובהכרה מלאה שאני נכנס לתוך הצד המפגין, הרועש, הפועל בניגוד לחוק ובניגוד לרצון המשטרה? האמת, שזה די ברור – אנחנו נדחקים לפינה …