kruvi.net
עורך חדש, רכש חדש | הכרובלוג
בגיליון מוטו שיצא החודש, מודיע בטור העורך גיא בן ברק על עזיבתו את שורות מוטו ונפרד מהקוראים, הצוות והחברים שהיו עימו לאורך השנים. לקוראי המגזין הייתה זו חדשה מפתיעה, אך שני הגולשים שקוראים בלוג זה, גילו זאת כבר לפני יותר מחודש. רבע סקופ של ממש… עם זאת, היום הוליד גילוי חדש, עת גלשתי לתומי לאתר …