kruvi.net
חוקי השוטרים | הכרובלוג
את חוקי השוטרים לא תמצאו בספר התקנות. הם נכתבו על ידי שוטרים עבור שוטרים תחת הכותרת "רק שוטר יבין זאת". אבל גם אנו, האזרחים הפשוטים, יכולים להבין את ההומור