kruvi.net
הפקה חדשה מבית משטרת ישראל? | הכרובלוג
"…אנו תמימי-דעים עמך, כי הביום והשיטות שננקטו לא היו ראויות.ראש אגף התנועה, העיר הערותיו למעורבים בנתיבי הפיקוד, תוך הדגשה כי חל איסור מוחלט על ביצוע פעולות דומות בעתיד." (מתוך מכתב התגובה הסטנדרטי שהופץ ע"י משטרת ישראל לרוכבים אשר רצו לעזור ולעצור את הבושות של המשטרה ע"י מחאה כנגד ההפקות של ג'יבלי שנועדו לעצור אופנוענים על …