kruvi.net
כמה נמוך אפשר לרדת? פשוט בושה | הכרובלוג
קישור ישיר לכתבה שפורסמה אתמול בערוץ 10, על השיטה החדשה אך מבזה של משטרת התנועה ללכידת אופנועים ממהרים: ביום תאונה בהפקה של לא פחות מ-15 משתתפים. הכל כבר נכתב בפורומים מאז השידור על ידי רוכבים כועסים ונהגים מביני עניין, כך שלא אחזור על הדברים כאן. רק אסיים בכך שתחושת הבחילה העולה מהגישה המשתקפת בכתבה של …