kruvi.net
היינו באותה התערוכה? | הכרובלוג
בסופ"ש האחרון כתבתי על תערוכת מילאנו האחרונה בה ביקרתי. בין השורות של הדברים שנאמרו בראיון עימי ובפוסט עצמו, לא נאמרו הדברים הקשים באמת: על היצרניות שמצמצמות היקפי ייצור, על השוק האמריקאי שמצבו הכלכלי נוטע חשש כבד בקרב היצרניות היפניות והאירופאיות ועל הצמצומים במספרי העובדים שהחברות מתכננות לבצע במהלך השנה במקביל לפרסום אזהרות הרווח. אבל למרות …